2020. január 28., kedd

Települések:

Már több mint 500 millió Ft a Víziközmű Társulat számláján!

2012. október 30., kedd

A Ráckevei- (Soroksári)-Duna-ág mentén fekvő ingatlanok tulajdonosai számára a Duna vizének szennyezőanyagoktól való megtisztítása, a Kis-Duna természeti értékeinek megóvása kulcsfontosságú, mely abban is megnyilvánul, hogy az RSD Parti Sáv projekt keretében megvalósuló csatornázást többségében támogatják.

Mindennek élő bizonyítéka, hogy mostanáig több mint 500 millió Forint érdekeltségi hozzájárulás gyűlt össze a lakosság befizetéseit kezelő Víziközmű Társulat bankszámláján! Köszönjük mindazoknak, akik a projekt gördülékeny indulását segítik befizetéseikkel!

Miért fontos, hogy az önrész nagy része a munkálatok megkezdésének idejére rendelkezésre álljon?

Az Európai Unióval 2011. szeptemberében megkötött Támogatási Szerződés értelmében a beruházás utófinanszírozású. Ez azt jelenti, hogy amint a Kivitelező kiválasztásra került és megkezdi tevékenységét, minden általa benyújtott költség 30%-ának a Víziközmű Társulat számláján rendelkezésre kell állnia annak érdekében, hogy az Unió a 70%-nyi támogatást kifizesse. Tehát annak érdekében, hogy a Kivitelező folyamatosan, gördülékenyen tudjon haladni a beruházással, minél több önrésznek össze kell gyűlnie a munkálatok megkezdéséig. A beérkezett önrész feletti összegre a közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetése előtt Társulati hitelszerződést kell kötni, ezért ez is növeli a befizetések pontos beérkezésének jelentőségét. A Víziközmű Társulat igyekszik a hitelfelvétel kockázatát a legalacsonyabb szintre csökkenteni, ezért arra törekszik, hogy a lehető legkisebb összegű hitellel kelljen kiegészítenie az önrész befizetéseket.

Hol tart most a beruházás?

A beruházás összértéke miatt közbeszerzés útján választja ki az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás a projekt résztvevőit, vállalkozóit. A közbeszerzési eljárások jelenleg is folyamatban vannak három területre vonatkozóan: a mérnöki - műszaki ellenőri feladatok ellátása, a projektmenedzsment és a kivitelezés területén.

Az Európai Uniós pályázatok esetében a projekt támogatott tartalmának meghatározásánál kellő gondossággal kell eljárni, annak érdekében, hogy a projekt során az elszámolásokkor ne okozzon bonyodalmat az esetleges korábban tisztázatlan kérdések felmerülése. A szigorú, széles körű minőségbiztosítási rendszer követelményeinek való megfelelés az RSD Parti Sáv projekt esetében is alapkövetelmény. Mind a Közreműködő Szervezet – melynek a feladata az Uniós elvárások Kedvezményezett általi betartatása – mind a Közbeszerzési Főfelügyelőség ellenőrző tevékenységével aktívan segíti a Társulás munkáját azért, hogy a gondos előkészítés eredményeképp a munkálatok megkezdését követően ne lépjen fel a megvalósulást késleltető, hátráltató tényező.

Mikor kezdődnek a munkálatok?

A Kivitelező vállalkozás kiválasztását követően, részletes kiviteli tervegyeztetésre kerül sor az ingatlantulajdonosokkal, annak érdekében, hogy a jelenlegi állapotnak megfelelően kezdhessék meg a csatornázást. A megkeresésről idejében tájékoztatni fogjuk az érintetteket. A konkrét munkálatok ezt követően előreláthatólag 2013 nyarán fognak megkezdődni az RSD partján, melynek pontos ütemtervét, - vagyis hogy mely területeken mikor kezdődik a csatornázás – szintén a Kivitelező fogja meghatározni. A beruházás megvalósításához bő egy évre van szükség. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a Kivitelező nyáron megkezdi a csatornázást, még elegendő idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy azt az Unió által előírt 2014. decemberi határidőre befejezze.


Áporka címereDömsöd címereDunaharaszti címereKiskunlacháza címereMajosháza címereMakád címereRáckeve címereSoroksár címereSzigetbecse címereSzigetcsép címereSzigetszentmárton címereSzigetszentmiklós címereTaksony címereTass címere